Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie

Wyszukiwanie zaawansowane

Zamówienia publiczne

Tytuł Data publikacji
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA SUKCESYWNE DOSTAWY PŁYT CD DO SPZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2024-07-03 11:19:20
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA SUKCESYWNE DOSTAWY NATURALNEJ WODY MINERALNEJ ŚREDNIOZMINERALIZOWANEJ NIEGAZOWANEJ NISKOSODOWEJ DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2024-06-26 13:50:55
Usługi w zakresie prac serwisowych i wdrożeniowych systemów AMMS/KSPPS dla SPZOZ w Choszcznie
Minął termin składania ofert
2024-06-18 12:42:44
Zakup wraz z dostawą wózka akumulatorowego do przewozu żywności
Minął termin składania ofert
2024-06-17 11:43:09
DOSTAWA MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH DO SPZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2024-06-07 13:24:37
WSPARCIE MERYTORYCZNE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI I ROZLICZEŃ Z NFZ.
Minął termin składania ofert
2024-06-06 13:53:09
Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie (2 części)
Minął termin składania ofert
2024-05-28 08:34:31
Sporządzenie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej dobudowy windy osobowo – towarowej (przewóz osób na łóżkach) do bud. nr 1 w kompleksie SPZOZ w Choszcznie
Minął termin składania ofert
2024-05-27 12:43:11
UWAGA ZMIANA!!! Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn Przebudowa z częściową rozbiórką budynku służby zdrowia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z byłego pogotowia na ambulatorium (pomieszczenia poradni specjalistycznej).
Minął termin składania ofert
2024-05-22 12:21:46
DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2024-05-16 08:40:27
Sprzedaż Zamawiającemu fabrycznie nowego, nieużywanego przed dniem odbioru, 9-osobowego samochodu do przewozu pacjentów, wyposażonego w windę
Minął termin składania ofert
2024-05-13 11:37:58
Udzielanie przez Przyjmującego zamówienie na rzecz Udzielającego zamówienia świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histopatologicznych i cytologicznych dla pacjentów Spzoz w Choszcznie
Minął termin składania ofert
2024-04-29 13:59:54
sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek przez okres jednego roku.
Minął termin składania ofert
2024-04-24 09:25:33
Zakup wraz z dostawą akcesoriów kuchennych dla SPZOZ w Choszcznie
Minął termin składania ofert
2024-04-16 12:16:33
Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek
Minął termin składania ofert
2024-04-10 10:07:10
Dostawa komputerów, części i akcesoriów komputerowych do SPZOZ w Choszcznie.
Minął termin składania ofert
2024-04-05 13:29:34
Zakup wraz z dostawą środków czystości, sprzętu do utrzymania czystości oraz akcesoriów kuchennych
Minął termin składania ofert
2024-04-04 09:35:50
Najem powierzchni pod automaty sprzedające gorące i zimne napoje oraz artykuły żywnościowe.
Minął termin składania ofert
2024-03-27 09:30:44
Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odpadów kuchennych ulegających biodegradacji w workach oraz luzem o kodzie 20 01 08 z siedziby Zamawiającego w Choszcznie przy ul. Niedziałkowskiego 4a.
Minął termin składania ofert
2024-03-25 12:53:37
Usługi sterylizacji sprzętu i wyrobu medycznego należącego do SPZOZ w Choszcznie
Minął termin składania ofert
2024-03-19 14:48:00
DOSTAWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH DO SPZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2024-03-18 09:34:28
Budowa tężni solankowej z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie
Minął termin składania ofert
2024-03-12 13:57:00
Sukcesywna dostawa asortymentu biurowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.
Minął termin składania ofert
2024-03-11 15:47:47
Sprzedaż Zamawiającemu wraz z dostawą fabrycznie nowego, nieużywanego przed dniem dostawy, 9-osobowego samochodu do przewozu pacjentów
Minął termin składania ofert
2024-03-04 10:29:07
Dostawy artykułów sypkich, ryb, mrożonek, wyżywienia dla niemowląt i dzieci oraz wędlin (białej kiełbasy) dla SPZOZ w Choszcznie
Minął termin składania ofert
2024-02-29 12:14:05
ZAPYTANIE CENOWE NA POGWARANCYJNĄ USŁUGĘ SERWISOWĄ I WYKONYWANIE PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO ORAZ URZĄDZEŃ TOWARZYSZĄCYCH DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE.
Minął termin składania ofert
2024-02-20 15:13:00
Dostawa leków do SPZOZ w Choszcznie.
Minął termin składania ofert
2024-02-19 18:12:12
Usług pralnicze dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie II przetarg
Minął termin składania ofert
2024-02-14 12:11:19
Usługi sterylizacji sprzętu i materiału medycznego
Minął termin składania ofert
2024-02-08 12:06:13
Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla SOR SPZOZ w Choszcznie
Minął termin składania ofert
2024-02-07 13:18:58
Usług pralnicze dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie
Minął termin składania ofert
2024-01-31 12:07:57
Dostawa, wdrożenie, uruchomienie i serwis urządzeń sieciowych: przełączników do sieci teleinformatycznej oraz dostawa i wdrożenie osprzętu do prawidłowego funkcjonowania sieci teleinformatycznej
Minął termin składania ofert
2024-01-23 13:46:31
Sprzedaż Zamawiającemu wraz z dostawą fabrycznie nowego, nieużywanego przed dniem dostawy, 9-osobowego samochodu do przewozu pacjentów.
Minął termin składania ofert
2024-01-17 12:47:23
Dostawa mleka i produktów mlecznych do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie
Minął termin składania ofert
2024-01-15 09:30:12
Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i przekazania do utylizacji odpadów medycznych z grupy 180102 i 180103 dla SPZOZ w Choszcznie
Minął termin składania ofert
2024-01-12 13:11:24
Opracowania pełnej dokumentacji do złożenia Wniosku IOWISZ w celu pozyskania opinii o celowości inwestycji dla Inwestycji dotyczącej Budowy budynku oddziału rehabilitacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie oraz świadczenie usług wsparcia Zamawiającego w toku postępowania w sprawie pozyskania opinii.
Minął termin składania ofert
2024-01-09 12:07:32
Dostawa mleka i produktów mlecznych do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie
Minął termin składania ofert
2024-01-04 10:20:19
Dostawa, wdrożenie, uruchomienie i serwis urządzeń sieciowych: przełączników do sieci teleinformatycznej oraz dostawa i wdrożenie osprzętu do prawidłowego funkcjonowania sieci teleinformatycznej
Minął termin składania ofert
2023-12-29 13:48:58
Dostawa leków, wyrobów leczniczych do odkażania i leczenia ran, odczynników biochemicznych dla laboratorium, środków chemicznych dla stacji dializ do SPZOZ w Choszcznie.
Minął termin składania ofert
2023-12-14 11:02:36
ZAPYTANIE CENOWE NA USŁUGĘ SERWISOWANIA KOTŁOWNI GAZOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE SPZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2023-12-11 09:14:51
DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ URZĄDZEŃ DO ICH MAGAZYNOWANIA
Minął termin składania ofert
2023-12-06 12:59:01
ZAPYTANIE CENOWE NR II NA DOSTAWĘ NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH DO SPZOZ W CHOSZCZNIE.
Minął termin składania ofert
2023-12-05 14:33:05
Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r dla SPZOZ w Choszcznie
Minął termin składania ofert
2023-11-28 14:19:06
ZAPYTANIE CENOWE NA DOSTAWĘ NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH DO SPZOZ W CHOSZCZNIE.
Minął termin składania ofert
2023-11-24 13:51:28
Usługa wdrożenia oprogramowania lekarskiej diagnostyki opisowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.
Minął termin składania ofert
2023-11-20 10:55:06
USŁUGA WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH I NAPRAW POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH NALEŻĄCYCH DO SPZOZ W CHOSZCZNIE.
Minął termin składania ofert
2023-11-16 14:19:18
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA KOMPLEKSOWĄ USŁUGĘ DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE.
Minął termin składania ofert
2023-11-14 15:44:06
Dostawa pieczywa i artykułów cukierniczych
Minął termin składania ofert
2023-11-14 14:26:30
Dostawa artykułów żywnościowych w ramach programu – Dobry posiłek
Minął termin składania ofert
2023-11-10 10:12:58
Dostawa wyrobów leczniczych do SPZOZ w Choszcznie.
Minął termin składania ofert
2023-11-07 14:37:24
Dostawa urządzeń robotycznych do rehabilitacji w ramach wsparcia rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji, ze środków subfunduszu terapeutyczno - innowacyjnego z Funduszu Medycznego
Minął termin składania ofert
2023-10-26 13:27:12
UWAGA ZMIANA!! Posadowienie wolnostojącej wiaty zadaszeniowej oraz zadaszenia dla wózków przy wejściu do budynku nr 4a Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie
Minął termin składania ofert
2023-10-25 09:06:14
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWY WODY MINERALNEJ DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE.
Minął termin składania ofert
2023-10-11 09:38:17
Przedmiotem Zapytania jest dostawa akumulatorów wraz z zainstalowaniem i uruchomieniem wózka akumulatorowego należącego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.
Minął termin składania ofert
2023-10-10 15:11:38
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ KOSZY NA ŚMIECI DO SPZOZ W CHOSZCZNIE.
Minął termin składania ofert
2023-10-02 15:23:09
ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ WYNAJMU I SERWISU (WYMIANY NA CZYSTE) MAT ABSORPCYJNYCH W STREFACH WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKÓW SPZOZ W CHOSZCZNIE.
Minął termin składania ofert
2023-09-29 09:15:58
PRZEBUDOWA BEZ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ PRZYCHODNI NA PORADNIĘ POŁOŻNICZO – GINEKOLOGICZNĄ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM - II przetarg "Wyposażenie"
Minął termin składania ofert
2023-09-27 14:32:37
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 25-30 kW na budynkach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie wraz z budową niezbędnej infrastruktury, podłączeniem i uruchomieniem instalacji. Moduły nie mniejsze niż 450W.
Minął termin składania ofert
2023-09-27 12:56:23
Bezgotówkowy zakup paliw do samochodów i urządzeń dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie
Minął termin składania ofert
2023-09-26 13:26:53
ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ WYNAJMU I SERWISU (WYMIANY NA CZYSTE) MAT ABSORPCYJNYCH W STREFACH WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKÓW SPZOZ W CHOSZCZNIE.
Minął termin składania ofert
2023-09-12 14:28:46
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWY ARTYKUŁÓW ELEKTRONICZNYCH DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE.
Minął termin składania ofert
2023-09-11 14:42:25
ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUGI PRZEGLĄDÓW, KONSERWACJI ORAZ NAPRAW RESPIRATORÓW NALEŻĄCYCH DO SPZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2023-08-30 10:12:20
Dostawa wyrobów leczniczych do odkażania i leczenia ran do SPZOZ w Choszcznie.
Minął termin składania ofert
2023-08-28 08:34:00
ZAKUP I DOSTAWA ULTRASONOGRAFU DLA POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII
Minął termin składania ofert
2023-08-25 10:36:29
DOSTAWY WARZYW, OWOCÓW I JAJ DO SPZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2023-08-23 10:42:37
Dostawa jednorazowych końcówek noża harmonicznego i przetworników piezoelektrycznych do SPZOZ w Choszcznie.
Minął termin składania ofert
2023-08-22 12:02:31
PRZEBUDOWA BEZ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ PRZYCHODNI NA PORADNIĘ POŁOŻNICZO – GINEKOLOGICZNĄ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM
Minął termin składania ofert
2023-08-21 13:55:09
Dostawa dializacyjnego sprzętu medycznego do SPZOZ w Choszcznie
Minął termin składania ofert
2023-08-14 09:16:02
Zapytanie ofertowe na dostawę 2 (dwóch) zmywarek gastronomicznych do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.
Minął termin składania ofert
2023-07-14 14:33:59
ZAKUP I DOSTAWA ULTRASONOGRAFU DLA POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII.
Minął termin składania ofert
2023-07-12 10:05:56
ZAKUP I DOSTAWA ZESTAWU LAPAROSKOPOWEGO Z TOREM WIZYJNYM.
Minął termin składania ofert
2023-07-10 10:37:11
Udzielanie usług w zakresie prac serwisowych i wdrożeniowych systemów AMMS/KSPPS dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.
Minął termin składania ofert
2023-07-05 13:41:33
Dostawa rękawic diagnostycznych jednorazowych do SPZOZ w Choszcznie.
Minął termin składania ofert
2023-06-26 11:50:04
Wykonanie podłoża z żywicy metakrylowej i epoksydowej na parterze budynku przychodni SPZOZ Choszczno zgodnie z przedmiarem robót oraz Umową
Minął termin składania ofert
2023-06-26 09:49:29
UWAGA ZMIANA!!! Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla realizacji zadania pn.: „Budowa budynku rehabilitacji SPZOZ Choszczno” przy założeniu dwóch technologii (tradycyjnej murowanej i lekkiej modułowej/kontenerowej).
Minął termin składania ofert
2023-06-21 12:52:52
ZAKUP I DOSTAWA ZESTAWU LAPAROSKOPOWEGO Z TOREM WIZYJNYM
Minął termin składania ofert
2023-06-21 12:12:53
Dostawa komputerów, części i akcesoriów komputerowych do SPZOZ w Choszcznie.
Minął termin składania ofert
2023-06-15 13:35:17
ZAPYTANIE CENOWE NA DOSTAWĘ NARZĘDZI I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH DO PRZEPROWADZANIA OPERACJI CHIRURGII URAZOWEJ, CHIRURGII OGÓLNEJ I CHIRURGII NACZYNIOWEJ DO SPZOZ W CHOSZCZNIE.
Minął termin składania ofert
2023-06-05 14:47:16
ZAKUP I DOSTAWA ZESTAWU LAPAROSKOPOWEGO Z TOREM WIZYJNYM
Minął termin składania ofert
2023-05-24 12:19:03
Kompleksowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie mienia SPZOZ w Choszcznie
Minął termin składania ofert
2023-05-19 12:57:18
zapytanie ofertowe - wsparcie merytoryczne w zakresie komunikacji i rozliczeń z NFZ – zgodnie z wzorem umowy wraz z załącznikiem.
Minął termin składania ofert
2023-05-09 13:14:32
Zapytanie ofertowe na usługę ubezpieczenia pojazdów należących do SPZOZ w Choszcznie
Minął termin składania ofert
2023-04-25 10:52:03
Dostawa lampy do Tomografu Optima CT660 do SPZOZ w Choszcznie.
Minął termin składania ofert
2023-04-24 14:17:21
Kompleksowa usługa doradcza i nadzorcza w celu poprawy funkcjonowania SOR w SPZOZ w Choszcznie wraz z utrzymaniem optymalizacji kosztowej uzyskanej w ramach realizacji umowy
Minął termin składania ofert
2023-04-24 11:33:57
Sprzedaż Zamawiającemu wraz z dostawą fabrycznie nowego, nieużywanego przed dniem dostawy, 9-osobowego samochodu do przewozu pacjentów, z możliwością przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich oraz wyposażonego w windę umożliwiającą załadunek wózka inwalidzkiego z osobą niepełnosprawną
Minął termin składania ofert
2023-04-14 10:47:34
DOSTAWA LEKÓW, ŚRODKÓW DO UZDATNIANIA WODY W STACJI DIALIZ, ODCZYNNIKÓW DO LABORATORIUM DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE.
Minął termin składania ofert
2023-03-31 09:26:03
Sporządzenie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej rozbudowy łącznika budynku nr 4a z budynkiem nr 4b o zadaszone wejście do budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie
Minął termin składania ofert
2023-03-29 13:41:07
Sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy kompletnej instalacji fotowoltaicznej na powierzchni około 2500 m kw na trzech dachach płaskich budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie
Minął termin składania ofert
2023-03-29 13:06:12
UWAGA ZMIANA! Sporządzenie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy tężni solankowej w kompleksie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie przy ul. M. Niedziałkowskiego 4a. Zakres prac obejmuje również wykonanie projektów wykonawczych, przedmiarów, kosztorysów oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim. Teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Powierzchnia tężni do 120 m kw.
Minął termin składania ofert
2023-03-27 10:20:00
DOSTAWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH DO SPZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2023-03-24 14:51:22
UWAGA ZMIANA! Sporządzenie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej przebudowy budynku przychodni o nr porządkowym „8” znajdującym się w kompleksie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie przy ul. M. Niedziałkowskiego 4a, na poradnie specjalistyczne, wraz z termomodernizacją, odwodnieniem, ewentualną rozbiórką części dobudowanej, rozbudową o windę. Zakres prac obejmuje również wykonanie projektów wykonawczych, przedmiarów, kosztorysów oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim.
Minął termin składania ofert
2023-03-24 11:07:59
Zapytanie ofertowe w celu dostarczania asortymentu biurowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie
Minął termin składania ofert
2023-03-16 10:31:55
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWY PIECZYWA, ARTYKUŁÓW SYPKICH, RYB I MROŻONEK, WODY ORAZ WYŻYWIENIA NIEMOWLĄT I DZIECI DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE.
Minął termin składania ofert
2023-02-17 13:03:42
Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i przekazania do utylizacji odpadów z grupy 180102 i 180103 dla SPZOZ w Choszcznie.
Minął termin składania ofert
2023-02-10 13:31:23
Budowa i przekazanie do użytkowania nowego obiektu szpitalnego (łącznika) w formule „zaprojektuj i wybuduj.
Minął termin składania ofert
2023-01-20 10:36:02
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ MYJNI DEZYNFEKTORA DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE.
Minął termin składania ofert
2023-01-13 12:07:53
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE.
Minął termin składania ofert
2022-12-22 13:23:23
DOSTAWA LEKÓW, ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH, ODCZYNNIKÓW DLA STACJI DIALIZ, ODCZYNNIKÓW DO LABORATORIUM, ŚRODKÓW MYJĄCYCH DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE.
Minął termin składania ofert
2022-12-16 10:28:34
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA USŁUGĘ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE.
Minął termin składania ofert
2022-12-02 13:29:14
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA WYPOSAŻENIE ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH SPZOZ W CHOSZCZNIE.
Minął termin składania ofert
2022-11-10 16:32:16
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA USŁUGĘ KONSERWACJI WIND W OBIEKTACH SPZOZ W CHOSZCZNIE.
Minął termin składania ofert
2022-11-04 10:57:02
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA KOMPLEKSOWĄ USŁUGĘ DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2022-11-03 14:21:35
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA WYPOSAŻENIE GABINETÓW ZABIEGOWYCH, SAL ĆWICZEŃ I SAL CHORYCH ODDZIAŁU REHABILITACJI SPZOZ W CHOSZCZNIE.
Minął termin składania ofert
2022-10-27 14:19:50
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE.
Minął termin składania ofert
2022-10-06 09:57:10
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE 4 KLIMATYZATORÓW DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE.
Minął termin składania ofert
2022-09-29 13:23:46
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA ZAKUP, DOSTAWĘ ORAZ WDROŻENIE SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH W CELU PODNIESIENIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE.
Minął termin składania ofert
2022-09-28 13:33:57
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA WYKONANIE POSADZEK Z WYKŁADZINY PRĄDOPRZEWODZĄCEJ PCV DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2022-09-28 13:09:17
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA WYKONANIE PROJEKTU I ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PN. BUDOWA I PRZEKAZANIE DO UŻYTKOWANIA ŁĄCZNIKA POMIĘDZY SOR A BUDYNKIEM ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE.
Minął termin składania ofert
2022-09-21 14:41:43
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ NARZĘDZI MEDYCZNYCH ORAZ SPRZĘTU OPTYCZNEGO DO WYKONYWANIA OPERACJI ORTOPEDYCZNYCH, DWÓCH APARATÓW DO EKG ORAZ APARATU DO KRIOTERAPII DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2022-09-21 10:31:13
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2022-09-13 10:35:48
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU, APARATÓW ORAZ NARZĘDZI MEDYCZNYCH DO WYKONYWANIA OPERACJI ORTOPEDYCZNYCH, ENDOKRYNOLOGICZNYCH ORAZ ZABIEGÓW FIZJOTERAPEUTYCZNYCH DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2022-09-07 10:24:55
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA WYKONANIE PROJEKTU I ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PN. BUDOWA I PRZEKAZANIE DO UŻYTKOWANIA ŁĄCZNIKA POMIĘDZY SOR A BUDYNKIEM ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE.
Minął termin składania ofert
2022-09-02 13:24:24
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ MLEKA I PRODUKTÓW MLECZNYCH DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2022-08-29 11:32:22
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH I SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2022-08-17 09:52:02
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ WARZYW, OWOCÓW DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE.
Minął termin składania ofert
2022-08-16 12:04:05
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ APARATU RTG DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2022-08-16 09:19:58
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA USŁUGĘ ROZBUDOWY MACIERZY IMB O PÓŁKĘ DYSKOWĄ WRAZ Z MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE.
Minął termin składania ofert
2022-07-07 10:19:17
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ AMBULANSU MEDYCZNEGO DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE.
Minął termin składania ofert
2022-07-06 16:29:11
Zamówienie publiczne na prace serwisowe i wdrożeniowe systemów AMMS/KSPPS dla SPZOZ w Choszcznie
Minął termin składania ofert
2022-07-06 12:19:32
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA WYPOSAŻENIE ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH I PORADNI OKULISTYCZNEJ SPZOZ W CHOSZCZNIE.
Minął termin składania ofert
2022-07-04 15:54:28
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH I SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2022-07-01 10:57:57
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SPZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2022-06-09 14:59:50
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ AMBULANSU MEDYCZNEGO DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2022-05-23 11:24:46
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH I SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2022-05-11 08:49:38
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2022-04-22 15:00:00
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE.
Minął termin składania ofert
2022-04-13 09:33:36
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA WYKONANIE USŁUGI PRZEGLĄDÓW, KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2022-04-05 09:31:56
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE.
Minął termin składania ofert
2022-03-28 13:21:47
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA WYKONANIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH URZĄDZEŃ DO HEMODIALIZ DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2022-03-24 11:47:02
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ DO INSTALACJI PRZYZYWOWEJ DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2022-03-22 10:13:38
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ KOMPUTERÓW, CZĘŚCI KOMPUTEROWYCH, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK I OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE.
Minął termin składania ofert
2022-03-07 13:07:03
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA ROZBUDOWĘ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH W ODDZIALE GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZYM SPZOZ W CHOSZCZNIE.
Minął termin składania ofert
2022-03-02 13:59:20
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ PIECZYWA, ARTYKUŁÓW SYPKICH, RYB I MROŻONEK DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE.
Minął termin składania ofert
2022-02-15 12:09:15
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ JEDNORAZOWYCH RĘKAWIC DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE.
Minął termin składania ofert
2022-02-09 09:45:13
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA USŁUGĘ W ZAKRESIE UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH Z GRUPY 180102 I 180103 DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE.
Minął termin składania ofert
2022-02-07 13:41:31
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2022-01-31 09:30:09
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA USŁUGĘ OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW, KONSERWACJI I SERWISOWANIA KLIMATYZATORÓW DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE.
Minął termin składania ofert
2022-01-21 09:34:08
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ KOMBINEZONÓW OCHRONY BIOLOGICZNEJ, FARTUCHÓW FLIZELINOWYCH PODFOLIOWANYCH ORAZ OCHRANIACZY NA BUTY DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE.
Minął termin składania ofert
2021-12-29 10:27:41
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ LEKÓW DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2021-12-21 10:23:52
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ JEDNORAZOWYCH UBRAŃ Z WŁÓKNINY DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE.
Minął termin składania ofert
2021-12-17 11:28:10
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ JEDNORAZOWYCH RUREK DOTCHAWICZYCH I SOND STYMULACYJNYCH MONOPOLARNYCH ORAZ NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE.
Minął termin składania ofert
2021-12-01 11:49:37
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA WYPOSAŻENIE ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH I LABORATORIUM W SPZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2021-11-26 18:33:30
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO PORADNI OKULISTYCZNEJ W SPZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2021-11-25 10:24:25
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA KOMPLEKSOWĄ USŁUGĘ DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE.
Minął termin składania ofert
2021-11-17 10:51:13
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ RESPIRATORA DLA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W SPZOZ W CHOSZCZNIE.
Minął termin składania ofert
2021-11-10 13:32:07
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA USŁUGĘ PRZEGLĄDÓW, KONSERWACJI ORAZ NAPRAW DWÓCH MYJNI AUTOMATYCZNYCH OLYMPUS MINI ETD ORAZ OLYMPUS MINI ETD2 DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE.
Minął termin składania ofert
2021-11-08 11:21:20
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ RESPIRATORA STACJONARNO-TRANSPORTOWEGO Z WYPOSAŻENIEM I STOJAKIEM DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE.
Minął termin składania ofert
2021-10-01 11:52:53
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2021-09-28 11:36:09
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2021-09-27 12:51:13
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ RESPIRATORA STACJONARNO-TRANSPORTOWEGO Z WYPOSAŻENIEM I STOJAKIEM ORAZ MATERACA PRZECIWODLEŻYNOWEGO Z PNEUMATYCZNĄ POMPĄ PRZECIWODLEŻYNOWĄ DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE.
Minął termin składania ofert
2021-09-20 14:31:56
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ MODUŁU KAPNOGRAFII DO MONITORA MINDRAY BENEVIEW T8 DLA ODDZIAŁU OIT SPZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2021-09-16 13:35:05
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2021-09-08 09:02:55
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA PRZEBUDOWĘ WĘZŁÓW SANITARNYCH W BUDYNKU NR 6 ODDZIAŁU REHABILITACJI SPZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2021-09-07 13:36:48
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA WYKONANIE TESTÓW SPECJALISTYCZNYCH URZĄDZEŃ W PRACOWNIACH RTG I TK DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2021-08-24 13:28:15
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ WARZYW I OWOCÓW DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2021-08-20 11:07:40
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ APARATU DO MAGNETOTERAPII ORAZ WANNY DO KĄPIELI WIROWYCH KOŃCZYN DOLNYCH I KRĘGOSŁUPA DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2021-08-18 14:28:09
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA USŁUGĘ KONSERWACJI I NAPRAW SPRZĘTU GAŚNICZEGO I HYDRANTÓW DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2021-08-17 14:32:52
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ PROTEZ I ŁAT NACZYNIOWYCH DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2021-08-16 12:37:40
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ JEDNORAZOWYCH KOŃCÓWEK NOŻA HARMONICZNEGO I PRZETWORNIKÓW PIEZOELEKTRYCZNYCH DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2021-08-12 13:12:24
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA ŚWIADCZENIE USŁUG KONSERWACJI I NAPRAW SPRZĘTU GAŚNICZEGO I HYDRANTÓW DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2021-08-09 09:06:03
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ 30 KRZESEŁ OBROTOWYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2021-07-27 09:26:03
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2021-07-07 16:00:26
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW DO LABORATORIUM DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2021-07-02 14:40:40
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, SPRZĘTU DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI ORAZ AKCESORIÓW KUCHENNYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2021-06-22 13:14:06
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2021-06-16 09:37:09
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ 14 ŁÓŻEK DO INTENSYWNEGO NADZORU PACJENTA DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2021-06-01 11:38:48
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I UBEZPIECZENIA MIENIA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2021-05-20 10:53:19
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA WYKONANIE POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH SP ZOZ CHOSZCZNO
Minął termin składania ofert
2021-05-11 11:55:01
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ 2 APARATÓW DO HEMODIALIZY DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2021-04-30 11:48:59
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2021-04-20 11:44:19
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA WYNAJEM POWIERZCHNI POD AUTOMATY SPRZEDAJĄCE GORĄCE I ZIMNE NAPOJE ORAZ ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE
Minął termin składania ofert
2021-04-20 10:59:13
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ CENTRALNEGO SYSTEMU MONITOROWANIA PACJENTA DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2021-04-14 11:52:17
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIORU I PRZEKAZYWANIA DO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2021-03-31 11:34:57
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2021-03-24 10:37:40
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ BIELIZNY POŚCIELOWEJ SZPITALNEJ DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2021-03-18 08:12:50
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA ODBIÓR I UTYLIZACJĘ ODPADÓW KUCHENNYCH Z SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2021-03-17 09:00:24
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA USŁUGĘ PRZEGLĄDÓW, KONSERWACJI ORAZ NAPRAW APARATÓW DO HEMODIALIZ DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2021-03-16 08:32:13
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, CZĘŚCI KOMPUTEROWYCH, OPROGRAMOWANIA I TONERÓW DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2021-03-10 10:28:31
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ ZESTAWU DO ENDOSKOPII DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2021-03-04 10:13:44
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA USŁUGĘ PRZEGLĄDÓW I DIAGNOSTYKĘ TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO Z WYPOSAŻENIEM DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2021-03-01 09:07:27
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWY LEKÓW ORAZ ODCZYNNIKÓW DLA STACJI DIALIZ DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2021-02-16 13:56:19
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH MASOWYCH RÓŻNYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2021-02-11 09:07:32
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWY PIECZYWA ORAZ RYB I MROŻONEK DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2021-02-10 08:22:21
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIORU, TRANSPORTU I UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH Z GRUPY 180102 I 180103 Z SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2021-02-05 13:59:15
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ KOMBINEZONÓW OCHRONY BIOLOGICZNEJ I FARTUCHÓW FLIZELINOWYCH PODFOLIOWANYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2020-12-31 09:16:20
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA USŁUGĘ PRANIA WRAZ Z TRANSPORTEM DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2020-12-29 09:07:54
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ ZGRZEWARKI ROTACYJNEJ HAWO Z WBUDOWANĄ DRUKARKĄ JEDNOWIERSZOWĄ
Minął termin składania ofert
2020-12-21 11:33:10
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWY LEKÓW, ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH, ODCZYNNIKÓW DO STACJI DIALIZ I ODCZYNNIKÓW DO LABORATORIUM DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2020-12-18 10:41:59
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ 6 KOMPLETÓW KASET IP I PŁYTY OBRAZOWEJ SYSTEMU STVI DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2020-11-25 08:52:24
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA OBSŁUGĘ SERWISOWĄ KOTŁOWNI GAZOWYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2020-11-23 09:18:48
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWĄ OBEJMUJĄCĄ DOSTAWY GAZU DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2020-11-19 09:05:06
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA USŁUGĘ OBEJMUJĄCĄ SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2020-11-18 09:33:12
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA OBSŁUGĘ I NAPRAWY SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2020-11-17 08:59:17
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ, MONTAŻ ORAZ URUCHOMIENIE SYSTEMU ZASILANIA AWARYJNEGO UPS DLA POTRZEB SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2020-11-16 10:16:29
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ RESPIRATORA ORAZ URZĄDZENIA DO DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2020-11-10 12:33:16
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWY TESTÓW WYKRYWAJĄCYCH ANTYGEN SARS-CoV - 2 Z WYMAZU Z NOSOGARDZIELI DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2020-11-09 12:05:24
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2020-10-28 11:55:20
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ APARATU DO ELEKTROTERAPII I ULTRADŹWIĘKÓW DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2020-10-21 10:10:36
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA USŁUGĘ DOSTARCZANIA PRZEZ FIRMĘ CHODNIKÓW WEJŚCIOWYCH I OKRESOWA ICH WYMIANA NA CZYSTE DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2020-10-01 12:09:51
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH
Minął termin składania ofert
2020-09-21 09:47:05
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ DEFIBRYLATORA NA WÓZKU, BRONCHOFIBEROSKOPU, STERYLIZATORA PLAZMOWEGO, MYJNI-DEZYNFEKTORA DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2020-09-16 12:13:30
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ APARATU EKG NA WÓZKU ORAZ STOŁU OPERACYJNEGO ELEKTROHYDRAULICZNEGO DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2020-09-15 13:20:18
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ WARZY I OWOCÓW DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2020-08-31 10:08:50
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ MASECZEK CHIRURGICZNYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2020-08-14 08:48:39
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA WYPOSAŻENIE BLOKU OPERACYJNEGO DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2020-07-30 09:54:10
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA NADZÓR I OBSŁUGĘ SERWISOWĄ OPROGRAMOWANIA AMMS DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2020-07-24 11:47:58
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH I SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2020-07-10 09:00:15
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA REMONT BLOKU OPERACYJNEGO W BUDYNKU NR 1 SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2020-07-07 13:38:06
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ APARATU USG Z GŁOWICĄ KARDIOLOGICZNĄ DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2020-06-23 10:02:43
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ GAZÓW MEDYCZNYCH ORAZ DZIERŻAWA URZADZEŃ MAGAZYNOWYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2020-06-22 08:57:22
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH I SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2020-06-05 10:26:14
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWY ZESTAWÓW DO HEMOFILTRACJI DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2020-05-22 09:25:40
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA USŁUGI PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH, KONSERWACJI I SERWISOWANIA KLIMATYZATORÓW DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2020-05-20 08:47:46
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ PRZENOŚNEGO URZĄDZENIA DO DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ METODĄ ZAMGŁAWIANIA DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2020-05-07 13:07:04
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ DRUKÓW MEDYCZNYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2020-05-07 09:26:31
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA ZAPROJEKTOWANIE, DOSTAWĘ, MONTAŻ ORAZ OBSŁUGĘ SERWISOWO - KONSERWACYJNĄ KLIMATYZATORÓW DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2020-04-20 09:30:54
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWY MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2020-04-16 08:49:46
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA USŁUGĘ PRZEGLĄDÓW, KONSERWACJI, ORAZ NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2020-04-07 09:15:14
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH I SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2020-03-31 10:21:52
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ HISTEROSKOPU DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2020-03-17 08:45:50
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, CZĘŚCI KOMPUTEROWYCH, OPROGRAMOWANIA I TONERÓW DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2020-03-12 09:10:03
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ 2 APARATÓW DO HEMODIALIZ DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2020-03-02 10:43:14
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ BONÓW TOWAROWYCH DLA PRACOWNIKÓW SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2020-02-26 08:52:06
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA USŁUGĘ PRZEGLĄDÓW, KONSERWACJI ORAZ NAPRAW APARATÓW DO HEMODIALIZ DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2020-02-25 09:37:05
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ PIECZYWA ORAZ RYB I MROŻONEK DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2020-02-04 11:12:30
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIORU, TRANSPORTU I UTYLIZACJI ODPADÓW Z GRUPY 180102 I 180103 Z SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2020-01-30 10:47:38
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH MASOWYCH RÓŻNYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2020-01-22 08:02:09
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA ŚWISDCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIORU PRZEKAZYWANIA DO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2020-01-21 11:57:56
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA SUKCESYWNE USŁUGI NA RZECZ SP ZOZ W CHOSZCZNIE W ZAKRESIE ODBIORU I PRZEKAZYWANIA DO ZAGOSPODAROWANIA NIESEGREGOWANYCH ( ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ODBIERANIE I PRZEKAZYWANIE DO INSTALACJI ODZYSKU LUB UNIESZKODLIWIANIA SELEKTYWNIE ZEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH
Minął termin składania ofert
2019-12-19 10:23:47
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWY LEKÓW I ODCZYNNIKÓW DO LABORATORIUM DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2019-12-17 09:48:48
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA ZABEZPIECZENIE OGNIOOCHRONNE KONSTRUKCJI DREWNIANEJ DACHU BUDYNKU NR 8 ODDZIAŁU REHABILITACJI SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2019-12-11 10:49:28
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA USŁUGĘ KONSERWACJI I UTRZYMANIE W SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH ZLOKALIZOWANYCH W OBIEKTACH SP ZOZ W CHOSZCZNIE.
Minął termin składania ofert
2019-12-06 10:32:16
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA BUDOWĘ NOWEGO ŚRODOWISKA WIRTUALIZACYJNEGO ORAZ INTEGRACJA Z POSIADANYM ŚRODOWISKIEM DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2019-12-02 12:03:08
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ GŁOWICY ULTRADŹWIĘKOWEJ KARDIOLOGICZNEJ DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2019-11-25 08:24:55
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2019-11-20 10:29:03
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWA OBEJMUJĄCĄ DOSTAWY GAZU DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2019-11-19 10:03:34
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA USŁUGĘ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2019-11-18 10:10:28
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA WYKONANIE REMONTU ŁAZIENEK I WC W BUDYNKU NR 8 ODDZIAŁU REHABILITACJI SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2019-11-12 12:39:12
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ BONÓW TOWAROWYCH DLA PRACOWNIKÓW SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2019-11-08 11:39:31
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2019-10-25 09:07:20
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ 10 SZTUK SZAF KARTOTEKOWYCH NA KOPERTY Z KARTĄ PACJENTA B 5 DLA SP ZOZ CHOSZCZNO
Minął termin składania ofert
2019-10-14 11:13:55
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ ORAZ MONTAŻ ROBOTA-DUPLIKATORA PŁYT Z WYNIKAMI BADAŃ DLA PACJENTA DO DZIAŁU RADIOLOGII SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2019-10-10 11:59:29
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA WYKONANIE WYMIANY OKIEN W BUDYNKACH NR 6 I 7 ODDZIAŁU REHABILITACJI SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2019-09-27 10:45:03
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWY MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2019-09-26 08:34:03
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE CZĘŚCI BUDYNKU NR 1 SZPITALA W ZAKRESIE WYKONANIA DWÓCH ŁAZIENEK PRZY SALACH CHORYCH, POPRZEZ WYKONANIE NOWYCH ŚCIANEK DZIAŁOWYCH I DWÓCH OTWORÓW DRZWIOWYCH W ŚCIANIE WEWNĘTRZNEJ KONSTRUKCYJNEJ NA PARTERZE BUDYNKU SP ZOZ W CHOSZCZNIE.
Minął termin składania ofert
2019-09-20 12:41:49
ZAMÓWIENIE NA DOSTAWĘ, MONTAZ ORAZ OBSŁUGĘ SERWISOWO-KONSERWACYJNĄ KLIMATYZATORA DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2019-09-16 11:04:57
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ POMP INFUZYJNYCH, OGRZEWACZA KRWI I PŁYNÓW INFUZYJNYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2019-09-10 11:02:21
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ WARZYW I OWOCÓW DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2019-09-04 09:15:42
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWY JEDNORAZOWYCH RUREK DOTCHAWICZYCH I MONOPOLARNYCH SOND STYMULACYJNYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2019-08-20 08:48:46
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ KARDIOTOKOGRAFU I TELEMETRII DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2019-08-05 11:18:19
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWY WARZYW I OWOCÓW DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2019-08-05 09:31:10
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA REMONT PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ- INSTALOWANIE WYKŁADZIN W SP ZOZ CHOSZCZNO
Minął termin składania ofert
2019-07-04 12:21:44
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA WYKONANIE REMONTU KLATKI SCHODOWEJ PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ SP ZOZ CHOSZCZNO
Minął termin składania ofert
2019-06-27 09:43:11
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ SYSTEMU NEUROMONITORINGU W CHIRURGII ENDOKRYNOLOGICZNEJ DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2019-06-26 09:43:27
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ, MONTAZ ORAZ OBSŁUGĘ SERWISOWO- KONSERWACYJNĄ KLIMATYZATORA DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2019-06-24 09:19:25
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2019-06-18 13:01:34
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA WYKONANIE REMONTU KLATKI SCHODOWEJ PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ SP ZOZ CHOSZCZNO
Minął termin składania ofert
2019-06-17 13:08:35
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ ŁÓŻEK SZPITALNYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2019-06-12 10:22:13
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ, MONTAŻ ORAZ OBSŁUGĘ SERWISOWO- KONSERWACYJNĄ KLIMATYZATORA DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2019-06-10 10:04:59
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWY HEPARYNY DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2019-05-31 10:42:33
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I UBEZPIECZENIA MIENIA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2019-05-27 09:12:46
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA PRZEBUDOWĘ WĘZŁÓW SANITARNYCH W ODDZIALE DZIECIĘCYM SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2019-05-10 14:34:16
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ DWÓCH DEFIBRYLATORÓW DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2019-05-09 08:59:20
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ DWÓCH DEFIBRYLATORÓW DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2019-05-09 08:54:56
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA WYKONANIE PRZEBUDOWY WĘZŁÓW SANITARNYCH W ODDZIALE DZIECIĘCYM
Minął termin składania ofert
2019-05-06 08:19:10
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWY LEKÓW DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2019-04-26 09:15:47
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWY MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2019-04-17 09:02:37
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ 8 AKUMULATORÓW DO WÓZKA MELEX
Minął termin składania ofert
2019-04-03 08:39:38
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ URZĄDZENIA DO KRIOTERAPII I WÓZKA DO PRZEWOŻENIA CHORYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2019-03-26 11:57:46
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA ZAKUP AMBULANSU MEDYCZNEGO DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2019-03-22 12:47:24
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ BONÓW TOWAROWYCH DLA PRACOWNIKÓW SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2019-03-07 09:09:34
ZAMÓWIENIE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ ORAZ OBSŁUGĘ SERWISOWO- KONSERWACYJNĄ PRZEZ OKRES GWARANCJI KLIMATYZATORÓW, A TAKŻE DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2019-02-27 12:26:30
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2019-02-26 11:38:04
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, CZĘŚCI KOMPUTEROWYCH, OPROGRAMOWANIA I TONERÓW DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2019-02-25 10:45:56
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ PIECZYWA DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2019-02-14 13:10:39
ZAMÓWIENIE NA DOSTAWĘ ZESTAWU NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2019-02-13 11:25:52
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ PIECZYWA ORAZ RYB I MROŻONEK DLA SP ZOZ CHOSZCZNO
Minął termin składania ofert
2019-02-06 08:26:15
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH MASOWYCH RÓŻNYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2019-02-04 09:42:39
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIORU, TRANSPORTU I UTYLIZACJI ODPADÓW Z GRUPY 180102 I 180103 Z SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2019-01-30 11:43:40
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIORU, TRANSPORTU I UTYLIZACJI ODPADÓW Z GRUPY 180102 I 180103 Z SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2019-01-18 11:40:47
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA OBSŁUGĘ SERWISOWĄ SYSTEMU ALTERIS PACS DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2019-01-04 10:46:38
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA USŁUGĘ PRZEGLĄDÓW, KONSERWACJI ORAZ NAPRAW APARATÓW DO HEMODIALIZ DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2019-01-02 09:02:37
OFERTA NA DOSTAWĘ LEKÓW, ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH, ODCZYNNIKÓW DLA STACJI DIALIZ DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2018-12-14 13:21:10
OFERTA NA PRZEBUDOWĘ WĘZŁÓW SANITARNYCH W ODDZIALE REHABILITACJI SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2018-12-06 10:24:55
OFERTA NA DOSTAWĘ DEFIBRYLATORA I URZADZENIA DO OCENY STANU HEMODYNAMICZNEGO DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2018-11-22 10:22:11
OFERTA NA DOSTAWĘ GŁOWICY ULTRADŹWIĘKOWEJ KARDIOLOGICZNEJ DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2018-11-20 09:35:37
OFERTA NA DOSTAWĘ BONÓW TOWAROWYCH DLA PRACOWNIKOW SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2018-11-19 10:34:08
OFERTA NA DOSTAWĘ GAZU DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2018-11-13 11:53:33
OFERTA NA USŁUGĘ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2018-11-09 08:50:48
OFERTA NA DOSTAWĘ FOTELI, STOLIKÓW, ŁAWEK, DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2018-11-08 13:34:29
OFERTA NA WYMIANĘ WYKŁADZINY W POMIESZCZENIACH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2018-11-05 10:14:29
OFERTA NA DOSTAWĘ MEBLI ORAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2018-10-25 10:07:28
OFERTA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2018-10-05 11:29:10
OFERTA NA DOSTAWĘ 16 SZTUK SZAF KARTOTEKOWYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2018-09-28 13:34:39
OFERTA NA DOSTAWĘ POMP INFUZYJNYCH, KONTENERÓW NARZĘDZIOWYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2018-09-24 11:58:08
OFERTA NA DOSTAWĘ MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2018-09-20 09:37:29
OFERTA NA WYKONANIE PRZEBUDOWY CZĘŚCI BUDYNKU NR 1 SZPITALA W ZAKRESIE WYKONANIA NOWYCH ŚCIANEK DZIAŁOWYCH, POWIĘKSZENIA OTWORU DRZWIOWEGO W ŚCIANIE WEWNĘTRZNEJ KONSTRUKCYJNEJ NA PARTERZE BUDYNKU ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2018-09-03 09:20:11
OFERTA NA DOSTAWĘ NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH, GINEKOLOGICZNYCH I LARYNGOLOGICZNYCH DLA SP ZOZ CHOSZCZNO
Minął termin składania ofert
2018-08-30 11:36:34
OFERTA NA NAJEM CZĘŚCI POWIERZCHNI SZPITALA W CELU ZAINSTALOWANIA SYSTEMU TELEWIZJI SZPITALNEJ
Minął termin składania ofert
2018-08-20 11:21:15
OFERTA NA USŁUGĘ KONSERWACJI I NAPRAW SPRZĘTU GAŚNICZEGO I HYDRANTÓW DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2018-07-31 09:15:58
OFERTA NA DOSTAWĘ WARZYW I OWOCÓW DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2018-07-26 09:41:15
OFERTA NA NADZÓR I OBSŁUGĘ SERRWISOWĄ OPROGRAMOWANIA AMMS DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2018-07-24 11:53:41
OFERTA NA DOSTAWĘ WIDEOLARYNGOSKOPU DO TRUDNEJ INTUBACJI, URZĄDZEŃ DO MASAŻU WIROWEGO KOŃCZYN GÓRNYCH, ORAZ STÓP I PODUDZI DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2018-06-18 11:01:30
OFERTA NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, DROBNEGO SPRZĘTU DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I DROBNEGO SPRZĘTU DO KUCHNI
Minął termin składania ofert
2018-06-12 09:20:32
OFERTA NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH I SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2018-05-28 08:54:34
OFERTA NA DOSTAWĘ WÓZKA DO TRANSPORTU PACJENTÓW W POZYCJI LEŻĄCEJ, LAMP ZABIEGOWYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2018-05-24 09:55:58
OFERTA NA WYKONANIE WYMIANY ODWODNIENIA DACHU ORAZ ODNOWIENIE ELEWACJI BUDYNKU NR 8 ODDZIAŁU REHABILITACJI SP ZOZ CHOSZCZNO
Minął termin składania ofert
2018-05-18 10:03:57
OFERTA NA DOSTAWĘ LAMPY DO FOTOTERAPII NOWORODKÓW, OGRZEWACZA NOWORODKÓW NA STATYWIE, SYSTEMU OGRZEWANIA PACJENTA DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2018-05-09 10:00:08
OFERTA NA DOSTAWĘ SZAFY CHŁODNICZEJ DWUDRZWIOWEJ DLA POTRZEB SP ZOZ CHOSZCZNO
Minął termin składania ofert
2018-04-30 09:52:34
OFERTA NA DOSTAWĘ MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2018-04-17 10:07:00
OFERTA NA DOSTAWĘ PODGRZEWACZA KRWI I PŁYNÓW INFUZYJNYCH, SYSTEMU OGRZEWANIA PACJENTA DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2018-04-13 09:55:58
OFERTA NA DOSTAWĘ 9 MIEJSCOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO WYPOSAŻONEGO W WINDĘ PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA SP ZOZ CHOSZCZNO
Minął termin składania ofert
2018-04-10 09:06:51
OFERTA NA DOSTAWĘ DRUKÓW MEDYCZNYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2018-04-09 09:35:07
OFERTA NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH I SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2018-03-28 09:57:47
OFERTA NA USŁUGĘ PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH, KONSERWACJĘ I SERWISOWANIE KLIMATYZATORÓW DLA SP ZOZ CHOSZCZNO
Minął termin składania ofert
2018-03-27 10:57:24
OFERTA NA UTYLIZACJĘ ODPADÓW KUCHENNYCH DLA SP ZOZ CHOSZCZNO
Minął termin składania ofert
2018-03-14 11:32:03
OFERTA NA USŁUGI PRZEGLĄDÓW, KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2018-03-12 12:56:02
OFERTA NA DOSTAWĘ HISTEROSKOPU I DWÓCH APARATÓW EKG DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2018-03-06 11:08:33
OFERTA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, CZĘŚCI KOMPUTEROWYCH, OPROGRAMOWANIA I TONERÓW DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2018-02-23 13:37:44
OFERTA NA DOSTAWĘ BONÓW TOWAROWYCH DLA PRACOWNIKOW SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2018-02-16 09:02:15
OFERTA NA USŁUGĘ PRZEGLĄDÓW I DIAGNOSTYKĘ TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO Z WYPOSAŻENIEM DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2018-02-13 12:34:44
OFERTA NA UMOWĘ NAJMU POWIERZCHNI POD AUTOMATY SPRZEDAJĄCE GORĄCE I ZIMNE NAPOJE ORAZ ARTYKUŁY ŻYWNOSCIOWE DLA SP ZOZ CHOSZCZNO
Minął termin składania ofert
2018-02-06 11:29:18
OFERTA NA DOSTAWĘ LEKÓW ORAZ ZESTAWÓW DO POMIARU CIŚNIENIA ŚRÓDBRZUSZNEGO DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2018-02-05 13:31:20
OFERTA NA REMONT OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO OD STRONY PROMENADY NA TERENIE SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2018-02-02 11:18:33
OFERTA NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOZYWCZYCH MASOWYCH RÓŻNYCH, PIECZYWA ORAZ MROŻONEK DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2018-01-30 13:10:27
OFERTA NA DOSTAWĘ WÓZKA AKUMULATOROWEGO DO PRZEWOZU ŻYWNOŚCI DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2018-01-24 10:24:19
OFERTA NA USŁUGĘ PRANIA WRAZ Z TRANSPORTEM DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2018-01-10 12:23:21
OFERTA NA USŁUGĘ SERWISOWANIA KOTŁOWNI GAZOWYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2017-12-18 12:09:07
OFERTA NA DOSTAWĘ LEKÓW I ODCZYNNIKÓW DO LABORATORIUM DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2017-12-18 10:06:54
OFERTA NA DOSTAWĘ APARATU ELEKTROCHIRURGICZNEGO Z SYSTEMEM ZAMYKANIA NACZYŃ DLA SP ZOZ CHOSZCZNO
Minął termin składania ofert
2017-12-12 11:52:38
OFERTA NA DOSTAWĘ ŁÓŻEK SZPITALNYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2017-12-11 11:14:13
OFERTA NA USŁUGĘ PRZEGLĄDÓW, KONSERWACJI ORAZ NAPRAW APARATÓW DO HEMODIALIZ
Minął termin składania ofert
2017-11-30 09:55:16
OFERTA NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWĄ OBEJMUJĄCĄ DOSTAWY GAZU DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2017-11-08 10:51:09
OFERTA NA DOSTAWĘ BONÓW TOWAROWYCH DLA PRACOWNIKOW SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2017-11-07 12:06:53
OFERTA NA DOSTAWĘ WÓZKÓW INWALIDZKICH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2017-11-07 08:12:19
OFERTA NA SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2017-11-06 11:09:21
OFERTA NA DOSTAWĘ KAPNOGRAFU DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2017-10-23 11:16:55
OFERTA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ WYKŁADZINY W BUDYNKU NR 6 SP ZOZ CHOSZCZNO
Minął termin składania ofert
2017-10-12 13:38:32
OFERTA NA DOSTAWĘ BIELIZNY POŚCIELOWEJ SZPITALNEJ DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2017-10-10 14:05:26
OFERTA NA REMONT OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO OD STRONY PROMENADY NA TERENIE SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2017-10-02 12:40:01
OFERTA NA USŁUGĘ DOSTARCZANIA PRZEZ FIRMĘ CHODNIKÓW WEJŚCIOWYCH I OKRESOWA ICH WYMIANA NA CZYSTE DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2017-09-21 14:25:11
OFERTA NA OBSŁUGĘ I NAPRAWY SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH DLA SP ZOZ CHOSZCZNO
Minął termin składania ofert
2017-09-12 14:03:11
OFERTA NA DOSTAWĘ APARATU USG DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2017-09-07 11:09:05
OFERTA NA OCHRONĘ FIZYCZNĄ I MIENIA DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2017-09-06 11:06:12
OFERTA NA WYKONANIE TESTÓW SPECJALISTYCZNYCH URZĄDZEŃ RTG DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2017-09-05 10:43:06
OFERTA NA DOSTAWĘ MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2017-08-31 12:13:56
OFERTA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO: RESPIRATORA, URZADZENIA DO MASAŻU WIROWEGO KOŃCZYN GÓRNYCH, ŹRÓDŁA ŚWIATŁA, 3 APARATÓW EKG DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2017-07-28 11:50:10
OFERTA NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW DO HEMOFILTRACJI, ODCZYNNIKÓW HEMATOLOGICZNYCH ORAZ DZIERŻAWĘ ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2017-07-26 12:32:58
OFERTA NA DOSTAWĘ OBIERACZKI DO ZIEMNIAKÓW Z PŁUCZKĄ OZP 15.5 PRODUCENT ,, SPOMASZ' DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2017-07-24 12:31:30
OFERTA NA DOSTAWĘ WARZYW I OWOCÓW DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2017-07-17 10:20:31
OFERTA NA DOSTAWĘ APARATU USG GINEKOLOGICZNO- POŁOŻNICZEGO DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2017-07-12 11:19:42
OFERTA NA USŁUGI INFORMATYCZNE- UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY IT UŻYTKOWANEGO SYSTEMU AMMS DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2017-07-11 13:17:15
OFERTA NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DLA SP ZOZ CHOSZCZNO
Minął termin składania ofert
2017-05-29 08:36:17
OFERTA NA DOSTAWĘ WANNY MOTYLKOWEJ ( HUBBARDA) DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2017-05-24 09:42:53
OFERTA NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I UBEZPIECZENIA MIENIA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2017-05-18 10:55:21
OFERTA NA DOSTAWĘ ZMYWARKI GASTRONOMICZNEJ DLA SP ZOZ CHOSZCZNO
Minął termin składania ofert
2017-05-11 12:38:48
DOSTAWA APARATU DO ZNIECZULENIA DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2017-04-25 10:47:32
DOSTAWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2017-04-18 11:20:11
DOSTAWA LEKÓW, PODGRZEWACZA KRWI I PŁYNÓW INFUZYJNYCH, SYSTEMU OGRZEWANIA PACJENTA DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2017-04-04 12:53:19
OFERTA NA DOSTAWĘ PATELNI ELEKTRYCZNEJ DLA SP ZOZ CHOSZCZNO
Minął termin składania ofert
2017-04-03 08:28:01
DOSTAWA DRUKÓW MEDYCZNYCH DLA SP ZOZ CHOSZCZNO
Minął termin składania ofert
2017-03-22 08:32:56
USŁUGA PRZEGLĄDÓW, KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2017-03-15 12:18:58
BUDOWA MURU OPOROWO-OGRODZENIOWEGO ( PO UPRZEDNIEJ ROZBIÓRCE MURU ISTNIEJĄCEGO) NA TERENIE SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2017-03-09 12:19:43
DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH DLA PRACOWNIKÓW SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2017-03-06 13:03:53
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, CZĘŚCI KOMPUTEROWYCH, OPROGRAMOWANIA I TONERÓW DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2017-02-27 10:58:56
DOSTAWA ZESTAWU HOLTEROWSKIEGO CIŚNIENIOWEGO I EKG DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2017-02-23 11:19:55
DOSTAWA LEKOW, ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH ORAZ WĘŻYKÓW DO POMPY TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2017-02-20 13:02:19
DOSTAWA 7 REGAŁÓW METALOWYCH MAGAZYNOWYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2017-02-16 10:41:08
DOSTAWA ORAZ WYMIANA LAMPY RTG OPTITOP DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2017-01-25 12:17:21
DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH MASOWYCH RÓŻNYCH, PIECZYWA ORAZ MROŻONEK DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2017-01-25 10:05:36
OFERTA NA DOSTAWĘ WÓZKA DO PRZEWOZU MATERIAŁÓW STERYLNYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2017-01-10 13:36:26
OFERTA NA NADZÓR I OBSŁUGĘ SERWISOWĄ OPROGRAMOWANIA HIPOKRATES/AMMS DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2016-12-28 12:38:25
DOSTAWA LEKÓW, ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH I ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2016-12-16 08:49:31
OFERTA NA WYMIANĘ WYKŁADZINY W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2016-12-06 10:54:22
OFERTA NA OCHRONĘ FIZYCZNĄ I MIENIA DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2016-12-02 11:43:52
OFERTA NA WYKONANIE WZMOCNIENIA STROPU W BUDYNKU NR 2 SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2016-12-01 10:41:42
OFERTA NA DOSTAWĘ 5 SZAF BIUROWYCH METALOWYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2016-11-18 08:45:33
OFERTA NA WYMIANĘ KOTŁÓW CW W KOTŁOWNI BUDYNKU NR 7 ODDZIAŁU REHABILITACJI SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2016-11-16 09:30:48
OFERTA NA DOSTAWĘ DIATERMII ELEKTROCHIRURGICZNEJ Z ZAMYKANIEM NACZYŃ
Minął termin składania ofert
2016-11-14 13:18:31
OFERTA NA DOSTAWĘ BONÓW TOWAROWYCH DLA PRACOWNIKOW SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2016-11-14 09:43:23
OFERTA NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWĄ OBEJMUJĄCĄ DOSTAWY GAZU DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2016-11-10 09:54:31
OFERTA NA DOSTAWĘ TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z REMONTEM I DOSTOSOWANIEM POMIESZCZEŃ PRACOWNI DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ ORAZ SPRZEDAŻĄ TOMOGRAFU BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ ZAMAWIAJĄCEGO
Minął termin składania ofert
2016-11-09 10:44:04
OFERTA NA SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2016-11-04 10:24:34
DOSTAWA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ,, POLCARD' DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2016-10-26 11:48:06
DOSTAWA LAMP OPERACYJNYCH, LAMP ZABIEGOWYCH I LASERA DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2016-10-24 11:11:07
DOSTAWA 4 KOMPLETÓW KASET IP I PŁYTY OBRAZOWEJ SYSTEMU STVI DLA POTRZEB SP ZOZ CHOSZCZNO
Minął termin składania ofert
2016-10-19 13:06:27
USŁUGA KONSERWACJI I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH ZLOKALIZOWANYCH W OBIEKTACH SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2016-10-18 11:17:22
OFERTA NA WYKONANIE WYMIANY RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH ORAZ REMONT POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKACH SP ZOZ CHOSZCZNO
Minął termin składania ofert
2016-09-30 09:48:11
OFERTA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU DO LAPAROSKOPII DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2016-09-21 09:42:32
OFERTA NA DOSTAWĘ 6 SZAF BIUROWYCH METALOWYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2016-09-13 08:58:58
OFERTA NA DOSTAWĘ BIELIZNY POŚCIELOWEJ SZPITALNEJ ORAZ KOCY DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2016-09-12 12:20:56
DOSTAWA ŁÓŻEK SZPITALNYCH, SZAFEK PRZYŁÓŻKOWYCH, STOLIKÓW ,,PRZYJACIEL' DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2016-09-09 12:30:13
DOSTAWA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2016-08-31 13:14:20
OFERTA NA DOSTAWĘ WARZYW I OWOCÓW DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2016-07-19 11:57:39
OFERTA NA DOSTAWĘ WARZYW I OWOCÓW DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2016-07-11 10:50:16
OFERTA NA DOSTAWĘ MATERACY, PARAWANÓW, STOJAKÓW DO KROPLÓWEK, LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2016-07-08 12:16:23
OFERTA NA DOSTAWĘ POMP INFUZYJNYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2016-06-27 11:51:50
OFERTA NA ZAKUP 9 MIEJSCOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO WYPOSAŻONEGO W WINDĘ PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2016-06-23 13:23:34
OFERTA NA OCHRONĘ FIZYCZNĄ I MIENIA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2016-06-23 11:29:39
OFERTA NA DOSTAWE 4 KARDIOMONITORÓW DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2016-06-22 11:18:42
OFERTA NA WYMIANĘ I NAPRAWĘ SYSTEMU ODDYMIANIA W BUDYNKACH SP ZOZ CHOSZCZNO
Minął termin składania ofert
2016-06-21 11:11:21
OFERTA NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2016-06-07 08:12:25
OFERTA NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I UBEZPIECZENIA MIENIA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2016-05-30 11:05:09
DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH I SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2016-05-25 12:59:00
OFERTA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ 4 KLIMATYZATORÓW DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2016-05-24 08:23:46
OFERTA NA DOSTAWĘ GAZÓW MEDYCZNYCH ORAZ DZIERŻAWĘ URZĄDZEŃ MAGAZYNOWYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2016-05-05 11:16:17
OFERTA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO: 2 APARATÓW DO HEMODIALIZ, 2 FOTELI DO DIALIZ, MONITORA SKŁADU CIAŁA DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2016-05-02 12:40:30
OFERTA NA WYKONANIE OTWORU DRZWIOWEGO DO TRANSPORTU ŁADUNKÓW W OBREBIE STACJI DIALIZ SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2016-04-26 08:14:54
OFERTA NA DOSTAWĘ WÓZKA REANIMACYJNEGO Z WYPOSAŻENIEM I DEFIBRYLATOREM DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2016-04-21 14:14:02
OFERTA NA ZAKUP 9 MIEJSCOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO WYPOSAŻONEGO W WINDĘ PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2016-04-19 12:47:59
OFERTA NA DOSTAWĘ MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2016-04-15 12:18:20
OFERTA NA DOSTAWĘ DRUKÓW MEDYCZNYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2016-04-12 10:08:35
OFERTA NA WYKONANIE USŁUGI PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH, KONSERWACJI I SERWISOWANIA KLIMATYZATORÓW DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2016-04-08 11:16:42
OFERTA NA DOSTAWĘ KARDIOTOKOGRAFU DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2016-04-05 13:45:17
OFEWRTA NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH I SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2016-03-31 13:25:46
OFERTA NA WYKONANIE POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH SP ZOZ CHOSZCZNO
Minął termin składania ofert
2016-03-31 11:40:49
OFERTA NA DOSTAWĘ KRAJALNICY AUTOMATYCZNEJ MA-GA MODEL A 912 DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2016-03-11 12:45:22
OFERTA NA UTYLIZACJĘ ODPADÓW KUCHENNYCH DLA SP ZOZ CHOSZCZNO
Minął termin składania ofert
2016-03-11 10:16:52
OFERTA NA USŁUGI PRZEGLĄDÓW, KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2016-03-07 12:52:48
OFERTA NA DOSTAWĘ LEKÓW ORAZ ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2016-02-26 11:24:23
OFERTA NA DOSTAWĘ 3 WÓZKÓW TRANSPORTOWO- KĄPIELOWYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2016-02-23 12:17:06
OFERTA NA DOSTAWĘ SPRZETU KOMPUTEROWEGO, CZĘŚCI KOMPUTEROWYCH, OPROGRAMOWANIA I TONERÓW DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2016-02-19 12:35:39
OFERTA NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH MASOWYCH RÓŻNYCH, PIECZYWA ORAZ MROŻONEK DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2016-02-10 13:03:27
OFERTA NA DOSTAWĘ MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2016-02-05 12:49:19
OFERTA NA DOSTAWĘ BONÓW TOWAROWYCH DLA PRACOWNIKÓW SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2016-02-05 10:36:53
OFERTA NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW DO PROWADZENIA CIĄGŁYCH TERAPII NERKOZASTĘPCZYCH DLA POTRZEB SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2016-02-03 12:54:26
DOSTAWA LAMPY DO FOTOTERAPIINOWORODKÓW DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2016-01-29 09:32:50
OFERTA NA DOSTAWĘ LAKTATORA SZPITALNEGO DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2016-01-28 09:53:24
OFERTA NA DOSTAWĘ PODNOŚNIKA STOŁOWEGO DWU NOŻYCOWEGO STACJONARNEGO Z NAPĘDEM HYDRAULICZNYM STEROWANYM RĘCZNIE
Minął termin składania ofert
2016-01-25 12:39:26
OFERTA NA DOSTAWĘ PODNOŚNIKA STOŁOWEGO DWU NOŻYCOWEGO STACJONARNEGO Z NAPĘDEM HYDRAULICZNYM STEROWANYM RĘCZNIE
Minął termin składania ofert
2016-01-15 11:30:01
OFERTA NA USŁUGĘ PRZEGLĄDÓW, KONSERWACJI ORAZ NAPRAW APARATÓW DO HEMODIALIZ
Minął termin składania ofert
2016-01-05 11:50:53
OFERTA NA DOSTAWĘ I WYMIANĘ LAMPY RTG VARIAN ORAZ WYKONANIE TESTÓW PO WYMIANIE LAMPY
Minął termin składania ofert
2015-12-30 10:43:20
OFERTA NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW DO PROWADZENIA CIĄGŁYCH TERAPII NERKOZASTĘPCZYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2015-12-29 13:19:05
OFERTA NA NADZÓR I OBSŁUGĘ SERWISOWĄ OPROGRAMOWANIA HIPOKRATES AMMS DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2015-12-21 14:03:52
OFERTA NA DOSTAWĘ LEKÓW DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2015-12-21 08:03:47
OFERTA NA OBSŁUGĘ SERWISOWĄ SYSTEMU ALTERIS PACS DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2015-12-14 14:11:49
OFERTA NA UMOWĘ NAJMU POWIERZCHNI POD AUTOMATY SPRZEDAJĄCE GORĄCE I ZIMNE NAPOJE ORAZ ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE
Minął termin składania ofert
2015-12-02 12:38:40
OFERTA NA USŁUGĘ OBEJMUJĄCĄ ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2015-11-20 09:42:43
OFERTA NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWĄ OBEJMUJĄCĄ DOSTAWY GAZU DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2015-11-18 14:00:47
OFERTA NA DOSTAWĘ I WYMIANĘ WYMIENNIKA SPALINY-WODA W KONDENSACYJNYM KOTLE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2015-11-16 13:33:42
OFERTA NA DOSTAWĘ BONÓW TOWAROWYCH DLA PRACOWNIKÓW SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2015-11-16 12:29:57
OFERTA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ PARAWANÓW DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2015-11-06 12:25:55
OFERTA NA USŁUGĘ OBEJMUJĄCĄ WYKONANIE PRZEGLĄDU TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO DLA SP ZOZ CHOSZCZNO
Minął termin składania ofert
2015-11-05 09:04:30
DOSTAWA AKUMULATORÓW DO WÓZKA MELEX
Minął termin składania ofert
2015-11-04 10:02:08
OFERTA NA USŁUGĘ OBEJMUJĄCĄ SPRZEDAZ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2015-11-03 13:11:01
OFERTA NA DOSTAWĘ MYJNI DO NARZĘDZI DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2015-10-26 13:41:53
DOSTAWA KARDIOTOKOGRAFU DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2015-10-21 09:57:37
OFERTA NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2015-10-20 09:52:34
OFERTA NA DOSTAWĘ RESPIRATORA DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2015-10-19 12:15:20
OFERTA NA DOSTAWĘ LEKU DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2015-10-16 09:26:35
OFERTA NA DOSTAWĘ KOSZY NA ODPADY DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2015-10-15 12:08:37
OFERTA NA DOSTAWĘ APARATU HOLTER DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2015-10-08 11:57:48
OFERTA NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH DLA SP ZOZ CHOSZCZNO
Minął termin składania ofert
2015-10-07 09:52:28
OFERTA NA DOSTAWĘ POMP INFUZYJNYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2015-10-02 12:06:43
DOSTAWA 9 KOZETEK LEKARSKICH
Minął termin składania ofert
2015-09-22 11:14:27
OFERTA NA DOSTAWĘ BIELIZNY POŚCIELOWEJ DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2015-09-09 09:31:30
OFERTA NA DOSTAWĘ NISZCZARKI DOKUMENTÓW DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2015-09-08 13:42:13
DOSTAWA ŚRODKA PŁUCZĄCO ODKAMIENIAJĄCEGO DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2015-09-07 10:34:02
DOSTAWA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH DLA SP ZOZ CHOSZCZNO
Minął termin składania ofert
2015-09-04 10:40:44
DOSTAWA 2 KARDIOMONITORÓW Z MODUŁEM TRANSPORTOWYM DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2015-09-03 09:21:03
DOSTAWA 13 WÓZKÓW INWALIDZKICH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2015-09-02 09:15:48
DOSTAWA GASTROSKOPU VIDEO DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2015-08-11 11:50:52
DOSTAWA APARATU DO CIĄGŁEJ HEMODIALIZY ORAZ ZESTAWÓW DO DIALIZY DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2015-07-10 11:07:10
OFERTA NA DOSTAWĘ WARZYW I OWOCÓW DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2015-07-08 12:43:38
DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2015-06-29 08:50:08
DOSTAWA 20 SZTUK AKUMULATORÓW DO UPS MODEL ORVALDI MSII 10 kVA ONLINE DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2015-06-25 11:37:53
DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, DROBNEGO SPRZĘTU DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I DROBNEGO SPRZĘTU DO KUCHNI DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2015-06-25 08:44:48
WYMIANA NAWIERZCHNI STOŁU OPERACYJNEGO DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2015-06-23 08:49:58
DOSTAWA SYSTEMU DO REJESTRACJI I ANALIZY EKG METODĄ HOLTERA DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2015-05-26 11:19:16
USŁUGA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I UBEZPIECZENIA MIENIA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2015-05-15 08:36:09
DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO: APARATU EKG, APARATU HOLTER, FOTELA LARYNGOLOGICZNEGO DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2015-05-11 10:41:59
USŁUGI KONSERWACJI I NAPRAW SPRZĘTU GAŚNICZEGO I HYDRANTÓW DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2015-04-24 13:33:10
DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH I SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2015-04-20 11:44:00
OFERTA NA DOSTAWĘ ZESTAWU DO SPIROMETRII DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2015-04-16 08:54:34
OFERTA NA SERWISOWANIE KOTŁOWNI GAZOWYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2015-04-13 12:41:54
DOSTAWA LEKU I ŚRODKA DEZYNFEKCYJNEGO DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2015-03-26 10:30:20
OFERTA NA DOSTAWĘ TRANSFORMATORA OLEJOWEGO HERMETYCZNEGO DLA SP ZOZ CHOSZCZNO
Minął termin składania ofert
2015-03-23 09:04:28
OFERTA NA DOSTAWĘ DRUKÓW MEDYCZNYCH DLA SP ZOZ CHOSZCZNO
Minął termin składania ofert
2015-03-20 09:12:56
OFERTA NA WYKONANIE PRZEGLĄDU OKRESOWEGO AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2015-03-19 09:02:12
USŁUGI PRZEGLĄDÓW KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2015-03-18 10:08:06
DOSTAWA KOLONOSKOPU VIDEO DLA SP ZOZ CHOSZCZNO
Minął termin składania ofert
2015-03-13 10:30:23
DOSTAWA URZADZENIA MYJĄCO-DEZYNFEKUJĄCEGO DO NACZYŃ SANITARNYCH DLA SP ZOZ CHOSZCZNO
Minął termin składania ofert
2015-03-12 08:46:15
DOSTAWA NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH GINEKOLOGICZNYCH I LARYNGOLOGICZNYCH DLA SP ZOZ CHOSZCZNO
Minął termin składania ofert
2015-03-11 08:03:33
DOSTAWA PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO 3 KOMOROWEGO Z TERMOOBIEGIEM
Minął termin składania ofert
2015-03-05 11:44:57
DOSTAWA URZĄDZENIA MYJĄCO-DEZYNFEKUJĄCEGO DO NACZYŃ SANITARNYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2015-02-16 09:42:57
DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH DLA PRACOWNIKÓW SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2015-02-11 08:17:33
DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH MASOWYCH RÓZNYCH, PIECZYWA ORAZ MROŻONEK DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2015-02-10 11:31:05
DOSTAWA LEKÓW, ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH I ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2015-02-09 10:00:05
DOSTAWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2015-02-06 12:12:13
DOSTAWA ZESTAWU DO HISTEROSKOPII DLA SP ZOZ CHOSZCZNO
Minął termin składania ofert
2015-02-05 12:23:18
DOSTAWA I MONTAŻ PODNOŚNIKA SUFITOWEGO PODWIESZANEGO
Minął termin składania ofert
2015-02-04 13:21:31
DOSTAWA APARATU USG DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2015-01-26 12:22:57
OFERTA NA DOSTAWĘ NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH I LAPAROSKOPOWYCH
Minął termin składania ofert
2015-01-21 12:53:45
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, CZĘŚCI KOMPUTEROWYCH, OPROGRAMOWANIA I TONERÓW DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2015-01-13 13:25:39
ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIORU, TRANSPORTU I UTYLIZACJI ODPADÓW Z GRUPY 180102 I 180103 Z SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2015-01-08 10:11:29
USŁUGI PRALNICZE WRAZ Z TRANSPORTEM DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2014-12-18 10:30:56
DOSTAWA LEKÓW, ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH I ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2014-12-16 09:22:18
KONSERWACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH ZLOKALIZOWANYCH W OBIEKTACH SP ZOZ CHOSZCZNO
Minął termin składania ofert
2014-11-20 10:28:14
DOSTAWA POMP INFUZYJNYCH NA POTRZEBY SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2014-11-18 10:35:21
DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH DLA PRACOWNIKÓW SP ZOZ CHOSZCZNO
Minął termin składania ofert
2014-11-05 10:46:59
OBSŁUGA I NAPRAWY SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH SP ZOZ CHOSZCZNO.
Minął termin składania ofert
2014-10-22 12:35:02
oferta na dostawę dozowników
Minął termin składania ofert
2014-10-14 11:15:54
DOSTAWA MYJNI AUTOMATYCZNEJ DO MYCIA I DEZYNFEKCJI ENDOSKOPÓW DLA SP ZOZ CHOSZCZNO
Minął termin składania ofert
2014-10-07 12:55:59
remont posadzek w salach chorych oddziału ginekologii
Minął termin składania ofert
2014-10-06 08:59:25
dostawa lasera
Minął termin składania ofert
2014-09-30 12:00:54
oferta na usługę dostarczania klientowi przez firmę chodników wejściowych i okresowa ich wymiana na czyste
Minął termin składania ofert
2014-09-26 14:10:39
remont posadzek w salach chorych oddziału ginekologii
Minął termin składania ofert
2014-09-26 12:33:52
DOSTAWA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH DLA SP ZOZ CHOSZCZNO
Minął termin składania ofert
2014-09-22 11:36:09
Kolposkop z kamerą
Minął termin składania ofert
2014-09-17 08:47:39
DOSTAWA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH DLA SP ZOZ CHOSZCZNO
Minął termin składania ofert
2014-09-12 12:19:50
dostawa wózka do transportu chorych
Minął termin składania ofert
2014-09-11 13:03:45
kardiomonitor dla dorosłych
Minął termin składania ofert
2014-09-11 11:11:56
dostawa lampy do fototerapii noworodków
Minął termin składania ofert
2014-09-10 09:01:56
dostawa wózka do transportu chorych
Minął termin składania ofert
2014-09-02 09:18:41
dostawa kserokopiarki d- COPIA 1801 MF.
Minął termin składania ofert
2014-08-25 12:59:41
Dostaw kserokopiarki d-Copia 1800MF
Minął termin składania ofert
2014-08-14 11:40:37
dostawa oprogramowania silnik bazy danych Oracle Database Edition One 1 CPU w najnowszej dostępnej wersji
Minął termin składania ofert
2014-08-12 13:30:39
System informatyczny
Minął termin składania ofert
2014-08-08 10:05:19
Dostawa warzyw i owoców
Minął termin składania ofert
2014-08-01 10:03:28
wymiana okien w budynku nr 8 rehabilitacji
Minął termin składania ofert
2014-07-31 13:22:14
dostawa oprogramowania silnik bazy danych Oracle Database Edition One 1 CPU w najnowszej dostępnej wersji
Minął termin składania ofert
2014-07-31 09:25:09
Zestawy do pomiaru rzutu serca
Minął termin składania ofert
2014-07-29 10:12:54
USŁUGA KOMPLEKSOWA OBEJMUJĄCA SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI DO BUDYNKÓW SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2014-07-28 11:53:34
Dostawa i montaż lampy rtg do tomografu komputerowego SOMATOM Emotion 6 wraz z wykonaniem przeglądu rocznego aparatu
Minął termin składania ofert
2014-07-14 13:05:49
Zabezpieczenie ognioochronne konstrukcji drewnianej dachu budynku głównego SPZOZ w Choszcznie
Minął termin składania ofert
2014-06-30 13:48:04
Ochrona fizyczna i mienia
Minął termin składania ofert
2014-06-16 14:37:53
Usługi przeglądów okresowych, konserwacji i serwisowania klimatyzatorów
Minął termin składania ofert
2014-06-06 13:24:46
USŁUGA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I UBEZPIECZENIA MIENIA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
Minął termin składania ofert
2014-06-06 08:42:28
Dostawa rękawic medycznych i drobnego sprzętu medycznego
Minął termin składania ofert
2014-05-29 11:05:37
Dostawa urządzenia do oceny stanu hemodynamicznego Pacjenta w oparciu o pomiar parametrów hemodynamicznych metodą termodylucji przezpłucnej, analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi oraz saturacji żylnej
Minął termin składania ofert
2014-05-05 11:51:32
Dostawa druków medycznych
Minął termin składania ofert
2014-04-15 11:03:48
Dostawa materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Minął termin składania ofert
2014-04-08 08:50:30
utylizacja odpadów kuchennych
Minął termin składania ofert
2014-04-07 12:56:47
Dostawa audiometru
Minął termin składania ofert
2014-04-03 13:02:11
Dostawa audiometru
Minął termin składania ofert
2014-03-27 14:00:12
Dostawa bielizny szpitalnej
Minął termin składania ofert
2014-03-26 09:09:12
Dostawa bonów towarowych
Minął termin składania ofert
2014-03-17 13:20:58
DOSTAWA ŁÓŻEK SZPITALNYCH, WÓZKÓW ODDZIAŁOWYCH ORAZ LAMPY ZABIEGOWEJ
Minął termin składania ofert
2014-03-14 13:56:16
Instalacja gazów medycznych
Minął termin składania ofert
2014-02-13 12:23:54
Dostawa kardiotokografu
Minął termin składania ofert
2014-02-11 14:28:24
Maszyna jednotarczowa do czyszczenia podłóg oraz odkurzacz do pracy na mokro
Minął termin składania ofert
2014-02-07 12:42:11
Dostawa foteli dializacyjnych
Minął termin składania ofert
2014-02-07 11:58:36
Usługa przeglądów, konserwacji oraz napraw sprzętu medycznego
Minął termin składania ofert
2014-02-06 12:37:35
DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH MASOWYCH RÓŻNYCH
Minął termin składania ofert
2014-02-05 13:16:31
Dostawa ambulansu sanitarnego
Minął termin składania ofert
2014-01-24 12:22:16
Dostawa sprzętu komputerowego, części komputerowych, oprogramowania i tonerów
Minął termin składania ofert
2014-01-22 14:21:17
Dostawa komputera do Stacji technika
Minął termin składania ofert
2014-01-22 11:15:32
Usługa prania wraz