Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie

Zamówienia publiczne - tryby

Tryb zamówienia Ilość Ostatnio opublikowano
Zamówienia poniżej progu 30000 euro bez stosowania ustawy Pzp 189 2019-07-04 12:21:44
Przetarg nieograniczony do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 370 2019-08-20 08:48:46
Przetarg nieograniczony powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 20 2018-12-14 13:21:10
Przetarg ograniczony do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Przetarg ograniczony powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Zapytanie o cenę do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Negocjacje z ogłoszeniem do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Negocjacje z ogłoszeniem powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Negocjacje bez ogłoszenia kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Negocjacje bez ogłoszenia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Zamówienie z wolnej ręki
Dialog konkurencyjny
Licytacja elektroniczna
Przetarg ograniczony - roboty budowlane poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 2 2010-07-19 13:16:25
Partnerstwo innowacyjne
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 23 2013-09-20 13:13:55