Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEZ LEKARZY SPECJALISTÓW W ODDZIALE INTERNISTYCZNO-KARDIOLOGICZNYM SPZOZ W CHOSZCZNIE

Choszczno, dnia 16 września 2021 r.

 

OGŁOSZENIE

konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

przez lekarzy specjalistów w Oddziale Internistyczno – Kardiologicznym
SPZOZ w Choszcznie

 

Na podstawie art. 26 oraz 46 ust.  1 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011 r.

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie

 

zaprasza do składania  ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Internistyczno-Kardiologicznym.

 

Udzielający zamówienia wymaga aby świadczenia były realizowane przez lekarzy posiadających kwalifikacje odpowiadające rodzajowi świadczeń objętych konkursem.

Czas trwania umów na udzielenie świadczeń w zakresach, których dotyczy ogłoszenie wynosi 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

Informacje o warunkach konkursu, formularz oferty, i inne dokumenty udostępniane są na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie oraz w siedzibie Zakładu w godz. od 8.00 do 15.00.

Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym, przygotowanym przez Udzielającego Zamówienia.

Miejsce i termin składania ofert:

SPZOZ w Choszcznie przy ul. Niedziałkowskiego 4a, sekretariat Dyrektora,
w terminie 24 września 2021 r. Termin składania ofert uważa się za zachowany jeżeli przed jego upływem oferta wpłynie do siedziby SPZOZ w Choszcznie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie SPZOZ w Choszcznie, w terminie  siedmiu dni od zakończenia przyjmowania ofert i zostanie ogłoszone na tablicy informacyjnej SPZOZ w Choszcznie i w Biuletynie Informacji Publicznej SPZOZ w Choszcznie.

Zastrzega się prawo odwołania konkursu ofert w całości, albo części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu.

SPZOZ w Choszcznie zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania przez Zakład całości zakresu świadczeń zdrowotnych.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Kopertę należy opatrzyć hasłem „Konkurs ofert na  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Internistyczno-Kardiologicznym SPZOZ w Choszcznie” oraz umieścić nazwisko/nazwę i adres oferenta.

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wioletta Kmetyk 16-09-2021 13:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wioletta Kmetyk 16-09-2021
Ostatnia aktualizacja: - 16-09-2021 13:29