Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie

Rejestry archiwa oraz udostępnianie danych


 

Rejestry archiwa oraz udostępnianie danych

 

 

 

1. Rejestry :

 

- dziennik korespondencji przychodzącej,

 

- dzienniki korespondencji wychodzącej,

 

- rejestr zarządzeń wewnętrznych

 

- rejestr skarg i wniosków

 

- rejestry kadrowe i płacowe pracowników aktualnie zatrudnionych i zwolnionych

 

- rejestry finansowo-księgowe

 

- rejestr wypadków pracowników i chorób zawodowych

 

2. Archiwum dokumentacji medycznej.

 

Udostępnianie danych zawartych w posiadanej dokumentacji odbywa się zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 10.08.2001r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania. (Dz.. U. nr 88, poz.966).

 

 

ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW

 Prowadzone archiwa dokumentacji medycznej oraz sposób i zasady jej udostępniania

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie prowadzi archiwum dokumentacji medycznej osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz udostępnia je zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 417).

Szpital zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.

Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością zakładu opieki zdrowotnej.

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielanych mu świadczeń zdrowotnych.

Szpital udostępnia dokumentację medyczną na pisemny wniosek:

  • pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego,
  • osoby upoważnionej przez pacjenta,
  • upoważnionym podmiotom i organom wymienionym w powołanej wyżej ustawie.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie decyzji kierownika zakładu lub osoby przez niegoupoważnionej.

 

Formy udostępniania

 

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

  • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Zasady odpłatności

 

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii Szpital pobiera opłatę na zasadach określonych w w/w ustawie.

 

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.

 

Przechowywanie dokumentacji medycznej:

 

Szpital przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

  • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon);
  • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie);
  • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres pięciu lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia);
dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Carewicz 14-01-2005 14:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Carewicz 04-08-2011 13:22