Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie

konkurs ofert ginekologia


Choszczno, dnia 02.10.2014 r.

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 217).

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie

ogłasza

KONKURS OFERT

w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie:

  1. całodobowych świadczeń zdrowotnych w oddziale ginekologiczno- położniczym

  2. w poradni ginekologicznej

Czas trwania umów na udzielenie świadczeń, których dotyczy ogłoszenie:

od dnia 15.10.2014 r. do 31.12.2017 r.

Informacje o warunkach konkursu, formularz oferty, ramowy wzór umowy udostępniane są w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie, w terminie od dnia następnego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie, w godz. 8.00-15.00.

Oferta powinna być złożona na formularzu oferty, o którym mowa wyżej.

Miejsce i termin składania ofert: SPZOZ w Choszcznie przy ul. Niedziałkowskiego 4a, sekretariat Dyrektora w terminie 7 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o konkursie. Termin składania ofert uważa się za zachowany jeżeli w tym terminie wpłynie oferta do SPZOZ w Choszcznie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie SPZOZ w Choszcznie, w terminie siedmiu dni od zakończenia przyjmowania ofert i zostanie ogłoszone na tablicy informacyjnej SPZOZ w Choszcznie.

Zastrzega się prawo odwołania konkursu ofert w całości albo części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu.

SPZOZ w Choszcznie zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości danego zakresu wykonywania świadczeń zdrowotnych

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Kopertę należy opatrzyć hasłem „Konkurs na świadczenia zdrowotne udzielne w .............” oraz umieścić nazwisko/nazwę i adres oferenta.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisława Szczykót 03-10-2014 12:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Stanisława Szczykót 03-10-2014
Ostatnia aktualizacja: - 03-10-2014 12:17