Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie

Sprzedaż samochodu


O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Choszcznie

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na sprzedaż samochodu marki Ford Transit FT280 V185 2,2 TDE kat. 2,7 t. o numerze rejestracyjnym ZCH L549 rok produkcji 2003r.

Cena wywoławcza samochodu wynosi 13 500,00 zł.


Samochód wystawiony do przetargu można oglądać w dniach od 14.03 do 22.03 w godzinach od 8:00 do 14:00 oraz w dniu przetargu od 8:00 do 10:00 na parkingu szpitala. Przetarg odbędzie się w dniu 22 marca 2013 roku o godz. 11:00 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choszcznie w pokoju działu zamówień publicznych (budynek administracji - III p. pokój 306).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wystawionych do przetargu samochodów, t.j. 1350,00 zł. (słownie: tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych) , które będą przyjmowane od godz. 8:00 do 10:30 w dniu przetargu w kasie SPZOZ w Choszcznie.

Wpłata wadium może nastąpić jedynie na podstawie dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość osoby wpłacającej, a w przypadku reprezentowania podmiotu gospodarczego, dodatkowo odpowiedniego pełnomocnictwa.

Zwrot wadium nastąpi na wniosek licytanta po zakończeniu licytacji za przedstawieniem jednocześnie dowodu wpłaty wadium i okazanego w momencie wpłaty dowodu tożsamości.

Postąpienie ustalono na kwotę: 200,00zł (słownie: dwieście złotych). W przypadku gdy zainteresowana będzie tylko jedna osoba, samochód będzie mógł być sprzedany za cenę wywoławczą bez postąpienia.

Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika przetargu, gdy inny uczestnik zaoferował cenę wyższą.

Z chwilą przebicia dochodzi do zawarcia umowy.

Jeżeli nabywca uchyli się od zawarcia umowy traci prawa do przebicia oraz złożone wadium.

Wadium złożone przez nabywcę zostanie zachowane na poczet ceny nabycia.

Jeżeli nabywca nie uiści ceny nabycia w terminie 3 dni od daty przetargu traci prawa wynikające z przebicia oraz złożone wadium.

Wydanie przedmiotu przetargu następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

Szczegółowe informacje o przebiegu przetargu i wystawionego do licytacji samochodu można uzyskać telefonicznie pod nr. 095 765 87 43 w godz. 8:00 do 14:00.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Żurawski 14-03-2013 12:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Radosław Żurawski 14-03-2013
Ostatnia aktualizacja: - 14-03-2013 12:03