Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie

konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych


DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych:

I. Całodobowe świadczenia medyczne w zakresie zgodnym z profilem oddziału w:

  1. Oddziale Internistyczno-kardiologicznym

II. Kierowanie oddziałem wraz z udzielaniem świadczeń medycznych w:

  1. Oddziale Internistyczno-kardiologicznym

III. Świadczenie usług w poradniach:

  1. Okulistycznej

  2. Ortopedycznej

  3. Urologicznej

  4. Otolaryngologicznej

  5. Kardiologicznej

  6. Lekarza rodzinnego

  7. Endokrynologicznej

  8. Diabetologicznej

Czas trwania umowy od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r..

Informacje o warunkach konkursu, formularz oferty, wzór umowy udostępniane są w siedzibie samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie w godz. 8.00-15.00.

Miejsce i termin składania ofert: SP ZOZ w Choszcznie przy ul. Niedziałkowskiego 4a, Sekretariat, do dnia 19.12.2011 r. do godz. 14.00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu siedmiu dni od zakończenia przyjmowania ofert w siedzibie Dyrekcji.

Zastrzega się prawo odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferent może złożyć umotywowany protest dotyczący konkursu ofert zgodnie z zasadami określonymi w Rozp. MziOS z dnia 13 lipca1998 r. w sprawie umowy na udzielenie zamówienia na swiadczenia zdrowotne (Dz.U.Nr93,poz.592).

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Kopertę należy opatrzyć hasłem „Konkurs na świadczenia zdrowotne w .............” oraz umieścić nazwę i adres oferenta.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Żurawski 14-12-2011 08:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Radosław Żurawski 14-12-2011
Ostatnia aktualizacja: - 14-12-2011 08:37