Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie

KONKURS NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE PEDIATRII

 

OGŁOSZENIE

 

z dnia 18-09-2015 roku

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie, ul. M. Niedziałkowskiego 4a, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.).

Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zaprasza do składania ofert w zakresie całodobowych świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów, w oddziale pediatrycznym, przez lekarzy posiadających specjalizację w zakresie pediatrii.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie w siedzibie Udzielającego zamówienia.

 

Czas trwania umowy:

Od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.

 

„Szczegółowe warunki konkursu ofert” na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych, formularz oferty oraz projekt umowy udostępniane są w SP ZOZ w Choszcznie, w dziale Kadr, od pon. -pt. w godz. od 9.00 - 14.00 do dnia 24.09.2015 r.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w siedzibie Udzielającego zamówienia:

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choszcznie, ul. M. Niedziałkowskiego 4a, w Sekretariacie Dyrektora, w terminie do 25.09.2015 r. do godz. 10°°. Oferty składane za pośrednictwem poczty lub kuriera muszą być doręczone do SP ZOZ w Choszcznie do dnia 25.09.2015 r. do godz. 10°°.

 

Oferty należy sporządzić pod rygorem nieważności w formie pisemnej na formularzach przygotowanych przez Udzielającego zamówienia oraz składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

” konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziale pediatrycznym”.

 

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Siedziba SP ZOZ w Choszcznie, ul. M. Niedziałkowskiego 4a w dniu 25.09.2015 r. godz. 10:30.

 

Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu ofert:

Rozstrzygniecie ofert nastąpi niezwłocznie po ich otwarciu w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert.

W toku postępowania konkursowego Oferent ma prawo do składania protestów do Komisji konkursowej oraz, po ogłoszeniu wyniku konkursu ofert, do wniesienia odwołania do Dyrektora SP ZOZ w Choszcznie, na zasadach i w terminach określonych w art. 152, art.153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.u. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.) oraz „Szczegółowych warunkach konkursu ofert „.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisława Szczykót 18-09-2015 12:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Stanisława Szczykót 18-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Stanisława Szczykót 01-10-2015 12:35